Stichting Conincx Pop is

Marcel Koenen - voorzitter
Hans Fredrix - secretaris / penningmeester

Frans Reubsaet - bestuurslid

 

Contactgegevens; kijk bij 'contact'

Doelstelling

Missie
Waarom bestaan we?
Conincx Pop biedt een podium aan talentvolle artiesten om progressieve muziek aan een breed publiek aan te bieden.

 

Visie
Wat willen we zijn?
Conincx Pop biedt via een gratis-toegankelijk festival al decennialang authentieke optredens met hoogwaardige faciliteiten op het gebied van podium, licht, geluid en hoogwaardige faciliteien. Conincx Pop erkent haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzaamheid in haar kernwaarden op te nemen.


Strategie
Hoe gaan we dat bereiken?
De doelgroep van Conincx Pop bestaat uit muziekliefhebbers in de leeftijd van 5 tot 105 die geïnteresseerd zijn in het leren kennen van nieuwe, progressieve muziek in een ongedwongen sfeer.
Het gratis festival biedt authentieke optredens met gebruik van hoogwaardige faciliteiten op het gebied van podium, geluid en licht, Dit alles wordt omlijst door horecafaciliteiten in een gebalanceerde prijs-kwaliteit verhouding.
Conincx Pop stuurt op bewustwording rondom duurzaamheid. Dit komt tot uiting in de organisatie en de uitstraling van het festival. Hiermee hopen we onze bezoekers te inspireren.

 

Kernwaarden

1. We bouwen vandaag een feest met de artiesten van morgen, soms met die van gisteren!
2. We garanderen je een verrassende programmering!
3. We zijn een levend onderdeel van de regio! 

4. Door duurzaam en maatschappelijk verantwoord te organiseren dragen wij ons steentje bij aan een nog mooiere samenleving.
5. We houden het gratis, maar niet voor niets! De mooiste herinneringen neem jij mee naar huis … voor altijd!!!

Beloningsbeleid

Beloningsbeleid
Een door het bestuur unaniem vastgestelde en gedragen begroting vormt de basis voor de volgende editie. Deze solide financiële basis legt de grondslag voor het commitment van het bestuur, zodat op een verantwoorde manier het festival kan worden georganiseerd.
De bestuursleden, die allen als onbezoldigd vrijwilliger de organisatie op zich nemen, nemen een afgewogen beslissing bij het vaststellen van de begroting.

Uitgeoefende activiteit

Na 37 jaar is het jaar 2020 het eerste jaar zonder een editie van Conincx Pop. Het Covid-19 virus, wat zich op termijn heeft ontwikkeld tot een pandemie, is hier debet aan. Over de 'uitgeoefende activiteit' kunnen we kort zijn omdat er op zaterdag 4 juli geen activiteit heeft plaatsgevonden op het festivalterrein aan de Maas. De enige activiteiten die hebben plaatsgevonden zijn door ons bestuur en allemaal gericht op de (financiële) risico's van onze stichting te beperken om zo de mogelijkheid te behouden de editie in 2021 alsnog te laten plaatsvinden.

Als bestuur hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en de editie van 2020 verplaatst naar 2021. Hieronder het persbericht wat we hierover op 6 april 2020 hebben laten uitgaan.

 

Bestuur Stichting Conincx Pop

 

 

Persbericht

Betreft:                    Verplaatsing 38e editie Conincx Pop
Datum:                     06 april 2020
Afzender:                  Stichting Conincx Pop


Verplaatsing 38e editie Conincx Pop

De 38e editie van Conincx Pop gaat niet in 2020 plaatsvinden. Na uitvoerig overleg hebben we, besloten de aanstaande editie te verplaatsen naar volgend jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van Conincx Pop gaan we een jaar zonder editie tegemoet.

 

Verzetten naar volgend jaar
“Gezien de situatie waarin de wereld op dit ogenblik verkeerd en de onzekerheid van situatie in juli , kunnen we als festivalorganisatie nu enkel een beleid voeren dat risico beperkend is. Met pijn in ons hart hebben we daarom gekozen om de geplande editie van 4 juli aanstaande te verzetten. Onze line-up was rond, we stonden op het punt van de publicatie ervan. Waar tourschema’s het mogelijk maken, gaan we zoveel mogelijk proberen de artiesten naar volgend jaar te zetten”, aldus voorzitter Marcel Koenen.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“We zijn als gratis festival volledig afhankelijk van sponsoring en horecaomzet. Op dit moment vinden we het ongepast om onze relaties om sponsoring te vragen, terwijl de economie nagenoeg op slot zit. Conincx Pop gaat verder, al is het met een gedwongen pauze!”, licht Koenen verder toe.
We wensen alle getroffenen, iedereen die op zijn manier zijn steentje bijdraagt aan het bestrijden van deze crisis en zeker ook de hele culturele wereld en al haar en onze toeleveranciers veel sterkte de komende periode!

De financiële huishouding

Gratis? Niets is gratis!
Een professioneel en alternatief openluchtfestival organiseren kost veel geld. Hoe dit mogelijk is zonder het heffen van een toegangsprijs leggen we graag uit.
Het geld dat nodig is voor de realisatie van elke editie wordt ieder jaar opnieuw bij elkaar gebracht. De onderlegger is een sluitende begroting die vastgesteld wordt door het bestuur. Deze begroting is het leidend uitgangspunt voor het organiseren van de volgende editie van Conincx Pop.
We kennen vier bronnen van inkomsten:
• Sponsoren;
• Donateurs;
• Subsidies;
• Horecaomzet op de dag van het festival.

Sponsoren
Onze belangrijkste partners vinden wij in het Euregionale bedrijfsleven!
Jaar op jaar mogen wij rekenen op materiële of financiële steun voor komende editie van Conincx Pop. Uiteraard tegen een tegenprestatie zoals afgesproken in het sponsorcontract.

Donateurs en ambassadeurs
De ‘Conincx Club’ en ‘De vrienden van Conincx Pop’ bestaan uit donateurs die Conincx Pop een warm hart toedragen.
Onze vrienden en leden van de Conincx Club vervullen daarnaast ook nog een significante rol in de promotie van het festival. Zij zijn onze ambassadeurs, zij voelen zich verbonden met het festival en identificeren zich met het ‘Conincx Pop gevoel’.

Subsidies
Een deel van de inkomsten van Conincx Pop komt voort uit de culturele subsidies van lokale en decentrale overheden en fondsen. Daarnaast mag Conincx Pop zich tot de gelukkigen rekenen die mogen terugvallen op een garantiesubsidie van het Fonds Podium Kunsten.

Horecaomzet
De diverse horecagelegenheden genereren op de dag van het festival een aanzienlijk deel van de omzet. Gedurende het festival worden consumptiebonnen verkocht, die als enige betaalmiddel op het festivalterrein geaccepteerd worden.
Wat erin gaat, moet er ook weer uit; de sanitaire voorziening vormt nog een extra bron van inkomsten.

 

Alle inkomsten worden volledig ingezet om het festival voldoende continuïteit te bieden en op een professionele manier mogelijk te blijven maken.
Het opbouwen van een beperkte financiële buffer is noodzakelijk om genoemde (financiële) continuïteit te kunnen bieden. Een slechtweer-editie genereert in de meeste gevallen een tegenvallende horecaomzet. Dit mag (bij sporadisch voorkomen) het voortbestaan van het festival niet beïnvloeden. 

Financiële verantwoording

 

Balans ANBI 2020 + Toelichting balans 2020 

  • Bud
  • Provincie Limburg
  • Fonds Podiumkunsten
  • Coca-Cola
  • Gemeente Stein