Stichting Conincx Pop is

Marcel Koenen - voorzitter
Hans Fredrix - secretaris / penningmeester

Frans Reubsaet - bestuurslid

Stephan Opgenoorth - bestuurslid

 

Contactgegevens; kijk bij 'contact'

Doelstelling

Doelstelling, statuten juli 1986: het promoten van amateurpopmuziek

 

Doelstelling: Conincx Pop wil een tegenhanger zijn van de (te) vele festivals die er al zijn, die enkel groter willen groeien, populairder willen worden en dit afmeten aan de wet van de grote getallen: veel bezoekers, hoge entree prijzen, hoge prijzen voor drank en spijs. De commerciële en massa(le) evenementen zijn geboren.

 

We laten onze bezoekers  kennismaken en soms confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten.


We kiezen niet voor ‘mainstream’: muziek die onze bezoekers al heel veel hebben gezien/gehoord en dus al kennen (bekend bij het grote publiek).


We willen de luis in de pels zijn tussen een smal en vaak ‘hetzelfde’ aanbod van muziek en artiesten. We kiezen dan ook voor onbekend talent die niet de mogelijkheid hebben/krijgen om hun kunsten te vertonen. Wij bieden ze een professioneel podium.

 

De artiesten die op Conincx Pop hun kunsten te gehore brengen zijn meestal artiesten die dit voor relatief lage gages doen, waardoor de doelstelling in de statuten van 1986 nog altijd overeind blijft!

Beleidsplan

Statuten juli 1986: “De stichting tracht het doel te bereiken door het houden van een  jaarlijks openluchtfestival en het houden van andere festiviteiten een en ander in de meest ruime zin des woords”

 

De Stichting Conincx Pop organiseert jaarlijks een gratis muziek festival aan de oever van de Maas in het Maasdorp Elsloo, gemeente Stein. Het festival wordt georganiseerd op basis van 100% vrijwilligheid door een bestuur van (momenteel) 5 bestuursleden, Het festival wordt in totaal met de medewerking van een 60-tal vrijwilligers/medewerkers vanuit het niets in drie dagen opgebouwd en in twee dagen weer afgebouwd.
De dag van het festival verrichten al deze medewerkers belangeloos de voorkomende werkzaamheden.
We spreken over een kleinschalig festival waarbij sprake is van één dag en één podium.

 

Ondanks de naam Conincx Pop dekt de naam ‘pop’ zeker niet de hele lading van het festival. ‘Pop’ is de afkorting van populaire muziek, waarbij er sprake is van muziek die bekend en geliefd is bij een groot publiek; een ‘brede algemene deler’, m.a.w. muziek wat veel mogelijk mensen mooi vinden en graag naar luisteren.   Wij hebben ons al doel gesteld om onze bezoekers te laten kennismaken en te confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten in een breed aanbod van diverse muziekstijlen.

 

Het festival is gratis toegankelijk, begint al om 14.00 uur dus ook voor de kleintjes; gezinnen met de kinderen en gaat door tot 01.00 uur, dus ook voor degene die ’s avonds ‘op stap’ willen: voor elk wat wils. Gratis toegankelijk maakt het festival laagdrempelig en daardoor te bezoeken door iedereen die wil kennismaken met een popfestival.
Het podium met bijbehorend licht en geluid is van zeer professioneel niveau waarmee we ook vele bezoekers verrassen (wordt niet verwacht op een gratis festival). Ook de faciliteiten voor het publiek zijn zo optimaal mogelijk.
De infrastructuur/voorzieningen zijn van een hoog niveau waarbij er gelet is op gemak en veiligheid. Een officieel bevoegd beveiligingsbedrijf houdt zich bezig met ‘crowd-control’. Bij de toegangscontrole wordt gelet op de leeftijd (jonger en ouder dan 18) waar polsbandjes aan worden verstrekt (wel of geen alcohol). De beveiliging geeft elke bezoeker een prettig ontspannen gevoel op het festivalterrein.
De auto en fietsenstallingen zijn dicht bij het festivalterrein. Er zijn ruim voldoende toiletten, ook voor rolstoelgebruikers. Catering (drank en spijs) is ruimschoots aanwezig.

 

Ongedwongen gezelligheid staat voorop, inmiddels is het festival uitgegroeid tot een ‘jaarlijks treffen’ van vele bezoekers, een hoog reünie gehalte.
Ook al is het programma niet van ‘jullie vragen, wij draaien’ de bezoekers weten dit inmiddels en laten zich graag verrassen van wat er wel geprogrammeerd staat. Hun mond op mond reclame nodigt anderen weer uit om ook de eerste keer Conincx Pop te bezoeken, waarna ze ‘verkocht zijn’ en weer vaker zullen komen.
Er staan geen hekken (stage barriers) voor het podium; de afstand tussen artiest en bezoeker is klein. Conincx Pop is misschien wel het enige festival wat geen gebruikt maak van stage barriers. Laagdrempelig is een term die in vele opzichten toepasselijk is op Conincx Pop.

 

Een gratis professioneel en alternatief muziek festival, in de buiten lucht,  organiseren kost veel geld, dat behoeft geen verdere uitleg. Waar al dat geld vandaan komt vraagt wel enige toelichting.
Het geld wat nodig is voor de realisatie van elke editie zal elk jaar opnieuw bij elkaar gebracht moeten worden. De onderlegger is een sluitende begroting die vastgesteld wordt door het bestuur. Deze begroting is het leidend uitgangspunt voor het organiseren van het festival.
Het geld wordt op verschillende manieren  ‘binnen gehaald’:
• Sponsoren
• Donateurs
• Subsidies
• Omzet op de dag van het festival

 

Sponsoren
Elk jaar wordt het bedrijfsleven en middenstand te benadert om Conincx Pop financieel te ondersteunen. Hier wordt gewerkt met een ‘sponsormenu’ waarbij  er uit gegaan wordt van een tegenprestatie door de Stichting Conincx Pop voor het beschikbare geldbedrag.
Sponsoring ‘in natura’ (diensten/materiaal gratis ter beschikking stellen) is een groot deel van het totale sponsorbedrag.

 

Donateurs
De ‘Conincx Club’ en ‘De vrienden van Conincx Pop’ bestaat uit donateurs die Conincx Pop een warm hard toedragen en hiervoor een geldbedrag doneren; (minimaal) € 50,- voor de Conincx Club. Voor kleinere bedragen word je lid van ‘Vrienden van Conincx Pop’. Alle kleine beetjes helpen zo ook alle bijdragen van onze donateurs.

 

Subsidies
Naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Stein, kunnen we ook jaarlijks (onder voorwaarden) terugvallen op een garantiesubsidie van het Fonds Podium Kunsten. Is er incidenteel sprake van subsidies zoals van de Provincie Limburg en het  Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Omzet
Dit zijn alle inkomsten van de bonnen verkoop waar onze bezoekers de catering mee kunnen betalen.
Andere inkomsten zijn: merchandise, huur marktkraam, inkomsten toiletten.

 

Alle inkomsten worden ingezet om het festival mogelijk te maken. Gezien de risico’s die horen bij een gratis openlucht  festival zijn de kosten begroot die minimaal nodig zijn om het festival op een veilige en professionele manier te organiseren. Alle geld wordt hier dan ook voor ingezet om het festival elk jaar weer mogelijk te maken.
Elk jaar wat geld overhouden is noodzakelijk om een buffer op te bouwen om bij bijv. een tegenslag het jaar erna toch weer een volgende editie kunnen organiseren. Het feit dat we voor de 33ste editie staan mag toch wel als een bewijs genoemd worden dat we als bestuur een solide financiële basis hebben neergezet!

 

Alle ‘vermogen’ (als we dat al hebben) wordt gedeeltelijk ingezet voor de volgende editie, maar ook gedeeltelijk achter de hand gehouden voor het opvangen van tegenslag bijv. slecht weer.
Binnen het bestuur maken we een begroting die financieel verantwoord is en unaniem wordt vastgesteld. We nemen verantwoorde en ‘gezonde’ risico’s om het festival zo optimaal mogelijk ‘neer te zetten’.  Wat we als bestuur ten alle tijden willen voorkomen is onverantwoorde financiële risico’s nemen met daarbij de mogelijke consequentie van hoofdelijk aansprakelijkheid (bij wanbeleid).
Het is een 'uit de hand gelopen hobby’, maar dat mag niet betekenen dat deze hobby inbreuk doet op ieders bestuurslid financiele privé situatie.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Declarabele onkosten zijn nihil.
Alle vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een aantal verenigingen ontvangen een donatie in hun verenigingskas voor de inzet van een aantal van hun leden als vrijwilliger tijdens Conincx Pop.
Stichting Conincx Pop heeft géén personeel in dienst die loon ontvangen.

Financiële verantwoording

 

Balans ANBI 2016 + Toelichting balans 2016

Uitgeoefende activiteit

Camiel Music


Conincx Pop 2019: Kwaliteit & gezelligheid.


Ondanks dat er wat geschuif was qua data, kon er toch ‘gewoon’ een nieuwe editie worden georganiseerd. De 37e editie welteverstaan. Altijd gratis, altijd gezellig en altijd hopen dat de weergoden goede zin hebben. Dat laatste gold hoe dan ook voor afgelopen zaterdag (6 juli red.). Het zonnetje scheen lekker, goede temperatuur en uiteraard een lekker briesje langs de oevers van de Maas. Maar we zijn er uiteraard ook voor de muziek. Dus #TeamLadeurRodigas heeft wederom hun best gedaan. Lees en kijk snel verder!
De opener van Conincx Pop is KRAS, een drietal komende uit Roermond. Met een flinke dosis branie wordt er gestart en is het voor de vroeg gekomen bezoekers wellicht een fijne verrassing. Een mix van eigen werk maar ook bekende tracks worden er gespeeld. En hey, als Arctic Monkeys voorbij komt, scoor je hoe dan ook!
Tijd voor een andere Limburgse act. Het is niemand minder dan Blackbird, het alias voor Merel Koman. Vanaf de eerste seconde straalt ze op het podium. Het plezier, met haar grote glimlach, spat ervan af. Dat in combinatie met gewoonweg fantastische muziek maakt deze show meteen memorabel. Haar band shined op ieder moment en ook scoort ze door toch stiekem tussendoor wat in het Limburgs te vertellen. Eigenlijk zonde dat ze al zo vroeg moet spelen…

Een grote verrassing van de gehele dag is Wucan. Deze Duitse formatie maakt Kraut-fueled Heavy Flute Rock en daar is geen woord van gelogen. Wat is dit energiek en gevarieerd! Maar ook echt vanaf het eerste moment van het optreden. De gehele band presteert echt boven verwachting (gevoel) maar frontvrouw Francis Tobolksi maakt de meeste indruk. Niet alleen qua outfit maar eigenlijk is het gewoonweg muzikaal super. Daarbij is de dwarsfluit in combinatie met deze toffe rock sound een absolute schot in de roos. Onthou die naam dus: Wucan aus Deutschland!

Tijd om een tripje te maken, ofja, de band heeft dat gedaan. Make-Overs is een tweetal komende uit Zuid-Afrika. Een dame op de drums, wanneer hebben we dat eerder gezien op Conincx Pop? Juist, Brutus! Het is geen foutloze set wat er gespeeld wordt maar de volumeknop staat goed open en wie wilt dat nou niet? Gas geven, passie en plezier. Dát stralen Martinique Pelser (drumster) en Andres Schonfeldt (gitaar) hoe dan ook uit. Niet gek dat juist een band als Make-Overs hier op het podium staat. Ze halen ze overal vandaan. 100% terecht dus!

Het is eigenlijk de bedoeling dat er bij ieder optreden tijdens Conincx Pop op z’n minst één vrouw op het podium zal staan. Helaas is de grote Hans Dulfer dat eventjes vergeten of vergeten iemand mee te nemen. Maar goed, het is hem vergeven. Dit is een optreden waar deze keer geen jazz (zijn voorliefde) maar juist de blues een hoofdrol in speelt. Funky, plezierig en muzikaal is het helemaal af. Daar kan je echt niets over zeggen. Je ziet mensen zelfs dansen op het prachtige terrein. Tja, het is ook niet mogelijk om iets ‘slechts’ te verwachten van Hans Dulfer hoor.

Tjonge, een band uit Mexico, wie had dat ooit verwacht?! Le Butcherettes heten ze en dit is wel een band waar je de naam van moet gaan onthouden. Het begin is misschien wat onwennig te noemen want frontvrouw Teri Gender Bender is een unieke verschijning. Als het publiek een beetje gewend is en stiekem de band ook, wordt het een show waar je wel van mag zeggen dat het rete strak is. Een sound die je niet iedere hoort en show die je niet iedere dag ziet. Een fijne mix van rock, punk maar ook garage invloeden en heel veel branie. Lekker.

Nou, aan kwaliteit écht geen gebrek deze dag. Want de Britse band Curse Of Lono laat wel even horen dat ze er zin in hebben en dat ze wel muziek kunnen maken. Wel even een overgang qua sound maar het staat als een huis. Vergelijkingen zijn zeker genoemd tijdens dit optreden maar Curse Of Lono is weer iets heel anders. Het is groot, voelt meeslepend aan en je kunt het gewoon niet missen. Daarbij, die stem van Felix Bechtolsheimer.. Wat is die heerlijk zeg! Beetje Nick Cave achtig? Mag ik dat zeggen? Maar het geheel, zelfs op dit tijdstip, richting het eind: Machtig!

We gaan van hot naar her deze 37e editie want de afsluiter is de Britse formatie Future Dub Orchestra. Genoeg elektronische geluiden te horen maar niet over de top want live wordt er ook ‘gewoon’ gespeeld. Het heeft wat sferisch, mysterieus in zich maar het heeft tevens een sound waar je niet te lang bij stil zult kunnen staan. De stem van de zangeres is on point en de energie klopt precies bij de muziek. ‘Leider’ Theo Clarke weet wel hoe ie een show moet opzetten. Misschien ietwat wennen voor de bezoekers maar ook dit past in het totaalplaatje van Conincx Pop!

De muziekliefhebber heeft weer genoeg nieuws kunnen ontdekken. Uit ons eigen landje of juist over de landsgrenzen. Muziek is universeel en je voelt het of juist niet. De kwaliteit van de gehele dag was bovengemiddeld mijns inziens. Qua smaak valt altijd te twisten maar de organisatie heeft de plank absoluut niet misgeslagen. Nu wederom uitkijken naar volgend jaar, naar de nieuwe verrassing & pareltjes. Dit was hoe dan ook weer een heerlijk succes en genot!

 

Head Music blog: Posted on juli 11, 2019 by Marco Smeets


Le Butcherettes imponeren op uitmuntend Conincx Pop


Afgelopen zaterdag lokte Conincx Pop voor de 37ste keer een grote groep muziekliefhebbers vanuit de weide omtrek naar het kerkdorp Elsloo. Je leest het goed. De 37ste editie. Dan doe je als gratis (!) festival dus duidelijk iets goed. En ook dit jaar viel weer alles op zijn plaats. De schitterende locatie op de oever van de Maas, de feilloze organisatie, prima voorzieningen en een uitstekende programmering. Want dat laatste is hetgeen Conincx Pop vooral onderscheid van de meeste gratis festivals: Een uitgebalanceerde line-up zonder fillers of plat vermaak. Ze zet in op kwaliteit en het zijn dan ook voor een deel de connaisseurs die in juli steevast richting Elsloo trekken. Zaterdag werden ze weer ruimschoots bediend.
Het eerste hoogtepunt diende zich al in de namiddag aan met Wucan, uit het Oost-Duitse Dresden. Een groovy maar desondanks stevige hardrockband met een vleugje Kraut, een snufje psych en de juiste attitude. En met een fenomenale frontvrouw, Francis Tobolksi, die naast haar zangkwaliteiten tevens een begenadigd gitarist bleek en bovendien raad wist met zowel dwarsfluit als (long time no see), waarmee ze vooral de oudere bezoekers wist te betoveren. Topband, topshow!
Het Zuidafrikaanse duo Make-Overs had beduidend minder instrumentarium nodig om de boel plat te spelen. Een klein drumstel en een electrische gitaar waren voldoende. En een versterker die tot 11 gaat. No nonsens garagerock van het kaliber aftikken en knallen. De 79-jarige Hans Dulfer kwam vervolgens na zoveel jeugdige onstuimigheid op het juiste moment om de boel te sussen. Met een uitgebreide band en een portie ouderwetse sax- en hammondblues die soms de jazzy kant op schoot en mede daardoor geen moment verveelde.
En toen… was het tijd voor Le Butcherettes. Getuige de plotsklapse publieke aanwas bleken er nogal wat mensen speciaal voor deze Mexicaanse wervelwind naar Elsloo te zijn gereisd. En dat is volledig begrijpelijk, want een show van dit kaliber is zeldzaam. Vanwege de combinatie van de wilde, net zo inventieve als verpletterende garagepunk en de spectaculaire zangeres/gitarist/toetsenist Teri Gender Bender, die alle aandacht naar zich toe trok. Maar ondertussen werd er rondom haar adembenemend spannend en retestrak gemusiceerd. Toetsenist Riko en bassist Marfred Rodriguez Lopez zijn niet voor niets broertjes van Omar en Marcellus van (onder anderen) The Mars Volta. Gecompleteerd door de wild meppende superdrumster Alejandra Robles Luna resulteerde dit alles in een show die de aanwezige geluksvogels niet snel zullen vergeten.
Curse Of Lono had de pech dat ze na Le Butcherettes moest aantreden want dit vijftal uit Londen kwam er, ondanks alle goede bedoelingen, niet meer overheen. Daarvoor was hun War On Drugs-achtige muziek, ondanks een stevige knipoog naar The Doors, te lichtvoetig en subtiel voor dat moment. Jammer, want de band had beter verdiend. Maar de gitaarliefhebbers lagen na Teri, Alejandra en de Rodriguezjes op apegapen en de danslustigen maakten zich op voor het afsluitende feestje van Future Dub Orchestra uit het Engelse Bristol. Want na een bijzonder festival als dit hoort een bijzondere afterparty.
En zo was Conincx Pop 2019 een editie om in te lijsten. Zeker in een festivallandschap dat meer en meer wordt gedomineerd door nodeloos randgebeuren en andere ongein. Een podium, goed geluid, voldoende te eten en te drinken en een handvol puike bands met het hart op de juiste plaats… meer hoeft het niet te zijn. Volgend jaar nummer 38. Ik ben erbij!

 

 

Gezien-gehoord.nl

Door: Harm Lutke


IJZERSTERKE LINE UP CONINCX POP.

 

Conincx Pop in Elsloo heeft de naam dat het een springplank voor aanstormend talent is. Vrijwel iedere editie bevatte wel een band die voor de doorbraak stond. Wat dit betreft heeft de 37e editie zichzelf overtroffen. Een ijzersterke line up met Kras, Blackbird, Wucan, Make-Overs, Dulfer Plays Blues, Le Butcherettes, Curse of Lono en Future Dub Orchestra stond garant voor een van de beste afleveringen ooit. Onthoud die namen, want van minimaal 3 zul je in de toekomst nog veel meer horen!

Conincx Pop #37 vond op 6 juli 2019 plaats aan de oever van de Maas bij Elsloo
Een uitvoerige reportage van 138 foto’s is geplaatst in de rubriek Reportages/Pics.
 

  • Jupiler
  • Provincie Limburg
  • Fonds Podiumkunsten
  • Coca-Cola
  • Gemeente Stein