Stichting Conincx Pop is

Marcel Koenen - voorzitter
Hans Fredrix - secretaris / penningmeester

Frans Reubsaet - bestuurslid

Stephan Opgenoorth - bestuurslid

 

Contactgegevens; kijk bij 'contact'

Doelstelling

Doelstelling, statuten juli 1986: het promoten van amateurpopmuziek

 

Doelstelling: Conincx Pop wil een tegenhanger zijn van de (te) vele festivals die er al zijn, die enkel groter willen groeien, populairder willen worden en dit afmeten aan de wet van de grote getallen: veel bezoekers, hoge entree prijzen, hoge prijzen voor drank en spijs. De commerciële en massa(le) evenementen zijn geboren.

 

We laten onze bezoekers  kennismaken en soms confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten.


We kiezen niet voor ‘mainstream’: muziek die onze bezoekers al heel veel hebben gezien/gehoord en dus al kennen (bekend bij het grote publiek).


We willen de luis in de pels zijn tussen een smal en vaak ‘hetzelfde’ aanbod van muziek en artiesten. We kiezen dan ook voor onbekend talent die niet de mogelijkheid hebben/krijgen om hun kunsten te vertonen. Wij bieden ze een professioneel podium.

 

De artiesten die op Conincx Pop hun kunsten te gehore brengen zijn meestal artiesten die dit voor relatief lage gages doen, waardoor de doelstelling in de statuten van 1986 nog altijd overeind blijft!

Beleidsplan

Statuten juli 1986: “De stichting tracht het doel te bereiken door het houden van een  jaarlijks openluchtfestival en het houden van andere festiviteiten een en ander in de meest ruime zin des woords”

 

De Stichting Conincx Pop organiseert jaarlijks een gratis muziek festival aan de oever van de Maas in het Maasdorp Elsloo, gemeente Stein. Het festival wordt georganiseerd op basis van 100% vrijwilligheid door een bestuur van (momenteel) 5 bestuursleden, Het festival wordt in totaal met de medewerking van een 60-tal vrijwilligers/medewerkers vanuit het niets in drie dagen opgebouwd en in twee dagen weer afgebouwd.
De dag van het festival verrichten al deze medewerkers belangeloos de voorkomende werkzaamheden.
We spreken over een kleinschalig festival waarbij sprake is van één dag en één podium.

 

Ondanks de naam Conincx Pop dekt de naam ‘pop’ zeker niet de hele lading van het festival. ‘Pop’ is de afkorting van populaire muziek, waarbij er sprake is van muziek die bekend en geliefd is bij een groot publiek; een ‘brede algemene deler’, m.a.w. muziek wat veel mogelijk mensen mooi vinden en graag naar luisteren.   Wij hebben ons al doel gesteld om onze bezoekers te laten kennismaken en te confronteren met (pop)muziek gebracht door veelal onbekende artiesten in een breed aanbod van diverse muziekstijlen.

 

Het festival is gratis toegankelijk, begint al om 14.00 uur dus ook voor de kleintjes; gezinnen met de kinderen en gaat door tot 01.00 uur, dus ook voor degene die ’s avonds ‘op stap’ willen: voor elk wat wils. Gratis toegankelijk maakt het festival laagdrempelig en daardoor te bezoeken door iedereen die wil kennismaken met een popfestival.
Het podium met bijbehorend licht en geluid is van zeer professioneel niveau waarmee we ook vele bezoekers verrassen (wordt niet verwacht op een gratis festival). Ook de faciliteiten voor het publiek zijn zo optimaal mogelijk.
De infrastructuur/voorzieningen zijn van een hoog niveau waarbij er gelet is op gemak en veiligheid. Een officieel bevoegd beveiligingsbedrijf houdt zich bezig met ‘crowd-control’. Bij de toegangscontrole wordt gelet op de leeftijd (jonger en ouder dan 18) waar polsbandjes aan worden verstrekt (wel of geen alcohol). De beveiliging geeft elke bezoeker een prettig ontspannen gevoel op het festivalterrein.
De auto en fietsenstallingen zijn dicht bij het festivalterrein. Er zijn ruim voldoende toiletten, ook voor rolstoelgebruikers. Catering (drank en spijs) is ruimschoots aanwezig.

 

Ongedwongen gezelligheid staat voorop, inmiddels is het festival uitgegroeid tot een ‘jaarlijks treffen’ van vele bezoekers, een hoog reünie gehalte.
Ook al is het programma niet van ‘jullie vragen, wij draaien’ de bezoekers weten dit inmiddels en laten zich graag verrassen van wat er wel geprogrammeerd staat. Hun mond op mond reclame nodigt anderen weer uit om ook de eerste keer Conincx Pop te bezoeken, waarna ze ‘verkocht zijn’ en weer vaker zullen komen.
Er staan geen hekken (stage barriers) voor het podium; de afstand tussen artiest en bezoeker is klein. Conincx Pop is misschien wel het enige festival wat geen gebruikt maak van stage barriers. Laagdrempelig is een term die in vele opzichten toepasselijk is op Conincx Pop.

 

Een gratis professioneel en alternatief muziek festival, in de buiten lucht,  organiseren kost veel geld, dat behoeft geen verdere uitleg. Waar al dat geld vandaan komt vraagt wel enige toelichting.
Het geld wat nodig is voor de realisatie van elke editie zal elk jaar opnieuw bij elkaar gebracht moeten worden. De onderlegger is een sluitende begroting die vastgesteld wordt door het bestuur. Deze begroting is het leidend uitgangspunt voor het organiseren van het festival.
Het geld wordt op verschillende manieren  ‘binnen gehaald’:
• Sponsoren
• Donateurs
• Subsidies
• Omzet op de dag van het festival

 

Sponsoren
Elk jaar wordt het bedrijfsleven en middenstand te benadert om Conincx Pop financieel te ondersteunen. Hier wordt gewerkt met een ‘sponsormenu’ waarbij  er uit gegaan wordt van een tegenprestatie door de Stichting Conincx Pop voor het beschikbare geldbedrag.
Sponsoring ‘in natura’ (diensten/materiaal gratis ter beschikking stellen) is een groot deel van het totale sponsorbedrag.

 

Donateurs
De ‘Conincx Club’ en ‘De vrienden van Conincx Pop’ bestaat uit donateurs die Conincx Pop een warm hard toedragen en hiervoor een geldbedrag doneren; (minimaal) € 50,- voor de Conincx Club. Voor kleinere bedragen word je lid van ‘Vrienden van Conincx Pop’. Alle kleine beetjes helpen zo ook alle bijdragen van onze donateurs.

 

Subsidies
Naast een jaarlijkse subsidie van de gemeente Stein, kunnen we ook jaarlijks (onder voorwaarden) terugvallen op een garantiesubsidie van het Fonds Podium Kunsten. Is er incidenteel sprake van subsidies zoals van de Provincie Limburg en het  Prins Bernhard Cultuurfonds.

 

Omzet
Dit zijn alle inkomsten van de bonnen verkoop waar onze bezoekers de catering mee kunnen betalen.
Andere inkomsten zijn: merchandise, huur marktkraam, inkomsten toiletten.

 

Alle inkomsten worden ingezet om het festival mogelijk te maken. Gezien de risico’s die horen bij een gratis openlucht  festival zijn de kosten begroot die minimaal nodig zijn om het festival op een veilige en professionele manier te organiseren. Alle geld wordt hier dan ook voor ingezet om het festival elk jaar weer mogelijk te maken.
Elk jaar wat geld overhouden is noodzakelijk om een buffer op te bouwen om bij bijv. een tegenslag het jaar erna toch weer een volgende editie kunnen organiseren. Het feit dat we voor de 33ste editie staan mag toch wel als een bewijs genoemd worden dat we als bestuur een solide financiële basis hebben neergezet!

 

Alle ‘vermogen’ (als we dat al hebben) wordt gedeeltelijk ingezet voor de volgende editie, maar ook gedeeltelijk achter de hand gehouden voor het opvangen van tegenslag bijv. slecht weer.
Binnen het bestuur maken we een begroting die financieel verantwoord is en unaniem wordt vastgesteld. We nemen verantwoorde en ‘gezonde’ risico’s om het festival zo optimaal mogelijk ‘neer te zetten’.  Wat we als bestuur ten alle tijden willen voorkomen is onverantwoorde financiële risico’s nemen met daarbij de mogelijke consequentie van hoofdelijk aansprakelijkheid (bij wanbeleid).
Het is een 'uit de hand gelopen hobby’, maar dat mag niet betekenen dat deze hobby inbreuk doet op ieders bestuurslid financiele privé situatie.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en ontvangen daarvoor geen vergoeding. Declarabele onkosten zijn nihil.
Alle vrijwilligers krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Een aantal verenigingen ontvangen een donatie in hun verenigingskas voor de inzet van een aantal van hun leden als vrijwilliger tijdens Conincx Pop.
Stichting Conincx Pop heeft géén personeel in dienst die loon ontvangen.

Financiële verantwoording

 

Balans ANBI 2020 + Toelichting balans 2020 

Uitgeoefende activiteit

Na 37 jaar is het jaar 2020 het eerste jaar zonder een editie van Conincx Pop. Het Covid-19 virus, wat zich op termijn heeft ontwikkelt tot een pandemie, is hier debet aan. Over de 'uitgeoefende activiteit' kunnen we kort zijn omdat er op zaterdag 4 juli geen activiteit heeft plaatsgevonden op het festivalterrein aan de Maas. De enige activiteiten die hebben plaatsgevonden door ons bestuur zijn allemaal gericht op de (financiële) risico's van onze stichting te beperken om zo de mogelijkheid te behouden de editie in 2021 alsnog te laten plaatsvinden.

Als bestuur hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en de editie van 2020 verplaatst naar 2021. Hieronder het persbericht wat we hierover op 6 april 2020 hebben laten uitgaan.

 

Bestuur Stichting Conincx Pop

 

 

Persbericht

Betreft:                    Verplaatsing 38e editie Conincx Pop
Datum:                     06 april 2020
Afzender:                  Stichting Conincx Pop


Verplaatsing 38e editie Conincx Pop

De 38e editie van Conincx Pop gaat niet in 2020 plaatsvinden. Na uitvoerig overleg hebben we, besloten de aanstaande editie te verplaatsen naar volgend jaar. Voor het eerst in de geschiedenis van Conincx Pop gaan we een jaar zonder editie tegemoet.

 

Verzetten naar volgend jaar
“Gezien de situatie waarin de wereld op dit ogenblik verkeerd en de onzekerheid van situatie in juli , kunnen we als festivalorganisatie nu enkel een beleid voeren dat risico beperkend is. Met pijn in ons hart hebben we daarom gekozen om de geplande editie van 4 juli aanstaande te verzetten. Onze line-up was rond, we stonden op het punt van de publicatie ervan. Waar tourschema’s het mogelijk maken, gaan we zoveel mogelijk proberen de artiesten naar volgend jaar te zetten”, aldus voorzitter Marcel Koenen.

 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

“We zijn als gratis festival volledig afhankelijk van sponsoring en horecaomzet. Op dit moment vinden we het ongepast om onze relaties om sponsoring te vragen, terwijl de economie nagenoeg op slot zit. Conincx Pop gaat verder, al is het met een gedwongen pauze!”, licht Koenen verder toe.
We wensen alle getroffenen, iedereen die op zijn manier zijn steentje bijdraagt aan het bestrijden van deze crisis en zeker ook de hele culturele wereld en al haar en onze toeleveranciers veel sterkte de komende periode!

--------------------------------------------------------------------------------------

  • Jupiler
  • Provincie Limburg
  • Fonds Podiumkunsten
  • Coca-Cola
  • Gemeente Stein