Privacybeleid

Conincx Pop, gevestigd aan Dross. Lambermontstraat 2 6181 EL Elsloo, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

https://conincxpop.nl

Dross. Lambermontstraat 2

6181 EL Elsloo

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
Conincx Pop verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@conincxpop.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Conincx Pop verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief.
- Conincx Pop analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Conincx Pop bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.


Delen van persoonsgegevens met derden
Conincx Pop verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Conincx Pop gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Conincx Pop en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@conincxpop.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Conincx Pop wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Conincx Pop neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@conincxpop.nl

 

 

 

 

Privacybeleid app

Dohmen Multimedia bouwde de Conincx Pop app als een gratis app. Deze service wordt gratis verstrekt door Conincx Pop en is bedoeld voor gebruik zoals het is.

Deze pagina wordt gebruikt om bezoekers te informeren over ons beleid met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonlijke informatie indien iemand besluit gebruik te maken van onze dienst.

 

Indien u kiest om onze dienst te gebruiken, dan gaat u akkoord met het verzamelen en gebruik van informatie in verband met dit beleid. De persoonlijke informatie die wij verzamelen wordt gebruikt voor het verstrekken en verbeteren van de dienst. Wij zullen uw informatie met niemand anders gebruiken of delen dan zoals beschreven in dit privacybeleid.

 

De termen die in dit privacybeleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in onze algemene voorwaarden, die toegankelijk zijn via Conincx Pop, tenzij anders gedefinieerd in dit privacybeleid.

 

Informatieverzameling en gebruik

Voor een betere ervaring, tijdens het gebruik van onze service, kunnen wij u vragen om ons te voorzien van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw e-mail adres. De informatie die wij vragen zal door ons worden bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

De app maakt gebruik van diensten van derden die informatie kunnen verzamelen die wordt gebruikt om u te identificeren.

 

Overige dienstverleners die door de app worden gebruikt:

Google Play services
One Signal

Log data

 

Wij willen u informeren dat wanneer u onze dienst gebruikt, in het geval van een fout in de app, wij gegevens en informatie verzamelen (via producten van derden) op uw telefoon genaamd Log Data. Deze Log Data kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol ("IP") adres van uw toestel, de naam van het toestel, de versie van het besturingssysteem, de configuratie van de app bij het gebruik van onze dienst, de tijd en datum van uw gebruik van de Dienst, en andere statistieken.

 

Cookies

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die gewoonlijk worden gebruikt als anonieme unieke identificatoren. Deze worden naar uw browser gestuurd vanaf de websites die u bezoekt en worden opgeslagen in het interne geheugen van uw apparaat.

Deze dienst maakt niet expliciet gebruik van deze "cookies". De app kan echter gebruik maken van code en bibliotheken van derden die "cookies" gebruiken om informatie te verzamelen en hun diensten te verbeteren. U hebt de mogelijkheid om deze cookies te aanvaarden of te weigeren en te weten wanneer een cookie naar uw apparaat wordt gestuurd. Als u ervoor kiest om onze cookies te weigeren, kan het zijn dat u sommige delen van deze dienst niet kunt gebruiken.

 

Dienstverleners

Wij kunnen om de volgende redenen gebruik maken van bedrijven en personen van derden:

Om onze service te vergemakkelijken;
Om de service namens ons te verlenen;
Om service-gerelateerde diensten uit te voeren; of
Om ons te helpen bij het analyseren van hoe onze Service wordt gebruikt.

Wij willen de gebruikers van deze service informeren dat deze derden toegang hebben tot hun persoonlijke informatie. De reden hiervoor is om de taken uit te voeren die hen namens ons zijn toegewezen. Zij zijn echter verplicht de informatie niet voor andere doeleinden openbaar te maken of te gebruiken.

 

Beveiliging

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt in het verstrekken van uw persoonlijke informatie, dus streven wij ernaar om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om deze te beschermen. Maar onthoud dat geen enkele methode van transmissie over het internet, of methode van elektronische opslag 100% veilig en betrouwbaar is, en dat wij de absolute veiligheid ervan niet kunnen garanderen.

 

Links naar andere sites

Deze dienst kan links naar andere sites bevatten. Als u op een link van een derde klikt, wordt u naar die site geleid. Merk op dat deze externe sites niet door ons worden beheerd. Daarom raden wij u ten zeerste aan het privacybeleid van deze websites te lezen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

 

Privacy van kinderen

Deze Services zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval we ontdekken dat een kind jonger dan 13 jaar ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, verwijderen we deze onmiddellijk van onze servers. Als u een ouder of voogd bent en u weet dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact met ons op, zodat wij de nodige acties kunnen ondernemen.

 

Wijzigingen in dit privacybeleid

Wij kunnen ons privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken. Daarom raden wij u aan deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wij zullen u op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe privacybeleid op deze pagina te plaatsen.

Dit beleid is van kracht per 2022-05-04.

 

Contacteer Ons

Als u vragen of suggesties heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via info@conincxpop.nl.

  • Bud
  • Provincie Limburg
  • Fonds Podiumkunsten
  • Coca-Cola
  • Gemeente Stein